Đóng

19 / 08 2016

Lắp đặt hệ giàn thép mạ trọng lượng nhẹ tại Bình Thuận

asiatrusss-binh-thuan-1

  • Chủ đầu tư: Chị Ngọc Anh
  • Diện tích: 1835 m2
  • Thiết kế Kèo hai lớp, sử dụng vật liệu thép mạ kẽm trọng lượng nhẹ cường độ cao của Bình Nguyên Steel

asiatrusss-binh-thuan-2

asiatrusss-binh-thuan-3