Đóng

19 / 08 2016

Khung Kèo Mái Đổ Bê Tông tại Bình Phước


Khung Kèo Mái Đổ Bê Tông tại Bình Phước
Diện tích: 235m2
Chủ Đầu Tư: Nguyễn Văn Khỏe
Kết Cấu Sử Dụng: Khung kèo mái bê tông sử dụng hệ kèo TS35.48 và TS15.75, được liên kết với nhau băng vít tự khoan.