Đóng

Dự án tiêu biểu

KHUNG MAI NHA DU AN

Hệ giàn mái tại Phú Quốc

Diện tích: 100 căn sử dựng hệ giàn thép trọng lượng nhẹ asiatruss – 100 căn sử dựng hệ giàn […]

15 / 09 2016

mai-keo-thep

BIỆT THƯ TÂY NINH

Hệ giàn mái thép trọng lượng nhẹ tại Tây Ninh Diện tích: 1800 m2  

15 / 09 2016

khung-keo-mai-phu-quocv

Bugalow Phú Quốc

  Hệ giàn mái thép tại Phú Quốc: Chủ Đầu tư: Ông Wilam Diện tích: 80 căn

15 / 09 2016